Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: évolution par rapport à avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load
academy.txt     77,207   383   180   54  2,335  -25   1   2  3.35  2.12 Belgium Model Academy
bib.txt       12,721   79   47   45  1,431  -3   0   2  1.04  1.68 Boekengids bibliotheek
jacquemine.txt    46,042   232   22   21   926  -10   0   0  1.05 10.55 Jacquemine B&B
loewe.txt       5,942   35   12   12   454  -3   0   2  1.00  2.92 Gallery Loewe Knokke
model.txt      103,912   465   186   123  3,442   9   1   0  1.52  2.49 Model Info
pics.txt      668,494  2,775   620   440 17,778 -158   2   0  1.41  4.46 Fotografie
root.txt       28,515   161   44   41  1,620  -13  52   3  2.34  1.68 Root
server.txt    1,665,784  6,791  1,244   999 40,203 -353  201  17  1.45  4.70 Een eigen server thuis
undef.txt      29,199   206   79   55  1,275  13   0  121  1.44  2.61-
zpm.txt       333,616  1,622   444   253 10,854 -113   1   2  1.76  3.64 Anciens Zeepreventorium
Totalen      2,971,432 12,749  2,878  2,043 80,974 -656

Processing ready: 05-24-2018 00:46:28

Het aantal individuele bezoekers wordt redelijk goed benaderd (ik heb het vergeleken met de Google webmaster utilities). Een bezoeker is een unkeke combinatie IP adres + user agent (firefox, chrome, safari,...) die minstens één html pagina binnenhaalt. Om het aantal menselijke bezoekers te tellen wordt nagezien of ze ook de bijhorende grafische elementen ophalen: een robot haalt enkel de tekst binnen.

Grafische voorstelling van de bezoekerstatistieken van de server, per dag en per site.

Le nombre de visiteurs effectifs est assez correct, j'ai comparé les valeurs avec celles de Google webmaster tools qui donne des renseignements très complets. Un visiteur est une combinaison unique d'une adresse IP et d'un user agent (internet explorer, firefox, chrome,...) Pour différencier un visiteur humain d'un robot, je controle que les éléments graphiques d'une page sont également demandés: un robot de demande que le texte.

Représentation graphique du nombre de visiteurs du serveur, classé par jour et par site.


Webmaster: Marc Doigny