Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: Úvolution par rapport Ó avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load


academy.txt     112,490   522   251   185  6,505  -33   0   2  1.36  2.08 Belgium Model Academy
loewe.txt       9,401   46   12    9   363  -3   0   0  1.33  3.83 Gallery Loewe Knokke
model.txt      88,511   427   145   116  3,798  -11   0   0  1.25  2.94 Model Info
pics.txt      654,890  3,124   818  1,062 28,625  112  455  10  1.20  2.45 Fotografie
root.txt       79,635   426   101   100  3,830  -29   3   3  1.04  4.10 Root
server.txt    2,823,633 12,663  3,356  2,767 78,855  143  47   3  1.23  3.72 Een eigen server thuis
undef.txt      32,139   189   74   59  1,735   1   0  28  1.25  2.55-
zpm.txt       327,843  1,522   536   239  8,037  -30   1  25  2.25  2.83 Anciens Zeepreventorium
Totalen      4,128,542 18,919  5,293  4,537 132,232  150

Processing ready: 06-06-2023 00:01:04


Server opgestart mei 2008
Webmaster: Marc Doigny